(Imedeen)-Nếu bạn không thích những kiểu nails vẽ phức tạp, hãy thử những kiểu nails sọc đơn giản này nhé!

Thanh Hằng

(Theo  Brit)

Kiểu nails nghệ thuật bạn có thể tự làm (phần 1)

30 kiểu nails hoa cho mùa xuân