BTC vui mừng thông báo danh sách các khách hàng trúng thưởng của chương trình "Trúng thưởng cùng Momega, Womega và Calci K2" như sau:
Danh sách khách hàng trúng thưởng khi mua Momega và Womega
STT

Họ và tên

Mã số

GIẢI NHẤT (12 Hộp Womega hoặc Momega 60 viên, 1 bộ dao 7 món, 1 nồi inox, 1 chảo chống dính)

1.  Huỳnh Kim Hà W152228

GiẢI NHÌ (6 Hộp Womega hoặc Momega 60 viên, 1 bộ dao 6 món, 1 nồi inox)

1. Ngô Thị Bích Tuyền W175513

GiẢI BA (3 Hộp Womega hoặc Momega 60 viên, 1 bộ dao 3 món, 1 chảo chống dính)

1. Trần Văn Giàu
M143360
2. Lâm Quỳnh Anh 
W118067
3. Phạm Thị Bảo Xuyên
W145433

GiẢI KHUYẾN KHÍCH (1 Hộp Womega hoặc Momega 60 viên, 1 chảo chống dính)

1. Vũ Đình Kinh Luân W123113
2.  Nguyễn Thị Đức W157048
3. Đỗ Tấn Lộc M176117
4. Vũ Ngọc Khang M132520
5. Dương Thanh Thảo W181680
6. Lò Ly Linh Uyên W144285
7. Phạm Thị Bảo Xuyên M170345
Danh sách khách hàng trúng thưởng khi mua Calci K2
STT

Họ và tên

Mã số

GIẢI NHẤT (12 Hộp Calci K2, 1 bộ dao 7 món,1 nồi inox, 1 chảo chống chính)

1.  Vũ Thị Bích Hạnh C103538

GiẢI NHÌ (6 Hộp Calci K2, 1 bộ dao 6 món, 1 nồi inox)

1. Nguyễn Như Hoài C115004
2. Lưu Thi Thu Trang C134657

GiẢI BA (3 Hộp Calci K2, 1 bộ dao 3 món, 1 chảo chống dính)

1. Nguyễn Ngọc Hải C133422
2. Trần Thị Phước C157714
3. Lư Như Phượng C145561

GiẢI KHUYẾN KHÍCH (1 Hộp Calci K2,  1 chảo chống dính)

1. Nguyễn Thị Mai C114563
2.  Nguyễn Thị Quỳnh Châu C113414
3. Lê Hồng Hưng C157580
4. Nguyễn Thị Thảo Sương C167166
5. Vũ Thị Thùy Linh C120346
6. Vũ Đình Kinh Luân C112502
7. Nguyễn Thị Nguyên C170552
8. Phan Thị Phương Ngôn C181617
9. Hồ Thị Mộng Hà C171763