Từ lâu, omega-3 được các nhà khoa học chứng minh có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Năm 2001, Marchioli và cộng sự tiến hành thử nghiệm tác dụng ngăn ngừa đột tử ở bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim của omega-3.

Thử nghiệm được tiến hành trên 11323 bệnh nhân, kéo dài 8 tháng. Bệnh nhân tham gia thữ nghiệm được chia thành 2 nhóm:

  • Nhóm 1: sử dụng omega-3 1 g/ngày
  • Nhóm 2: đối chứng

Kết quả:

  • Sau 6 tháng, hàm lượng triglyceride trong máu của nhóm 1 ở mức 155,1 mg/l, thấp hơn so với nhóm 2 162,6 mg/l
  • Tỉ lệ đột tử của nhóm 1 giảm rõ rệt so với nhóm 2. Sau 3 tháng: tỉ lệ đột tử của nhóm 1 thấp hơn 61%. Sau 4 tháng: tỉ lệ đột tử của nhóm 1 thấp hơn 53%.

Như vậy, sử dụng omega-3 (1 g/ngày) cho bệnh nhân sau cơn nhồi máu cơ tim giúp giảm nguy cơ đột tử.

Marchioli et al, 2002. Early protection against sudden death by n-3 polyunsaturated fatty acids after myocardial infraction. Circulation, 105: 1897-1903