Theo báo cáo của Ủy ban An toàn thực phẩm châu Âu (ESFA) có hơn 45 tài liệu tham khảo để Ban hội thẩm dựa vào để xem xét công dụng của glucomannan trong giảm cân. Trong đó có các nghiên cứ quan trọng chứng minh công dụng giảm cân của glucomannan như sau:

-  Walsh và cộng sự (1984) đã tiến hành thử nghiệm mù đôi, có đối chứng, ngẫu nhiên trên 20 người thừa cân. Nhóm 1 dùng glucomannan và nhóm 2 dùng giả dược, mỗi lần dùng 1 g với 237 ml nước trước mỗi bữa ăn, 3 lần mỗi ngày trong thời gian 8 tuần, theo cùng một chế độ dinh dưỡng và vận động. Sau 8 tuần, nhóm dùng glucomannan giảm trung bình 5,5 kg, cao hơn so với nhóm đối chứng (1,5 kg).

-  Nghiên cứu mù đôi, có đối chứng, ngẫu nhiên của Cairella và Marchini (1995) tiến hành trên 30 phụ nữ béo phì trong 60 ngày, tuân theo chế độ ăn cung cấp 1200 kcal mỗi ngày. Liều dùng glucomannan là 4 g/ngày, chia làm 2 lần, uống với 1-2 ly nước trước 2 bữa ăn chính từ 30-60 phút. Kết quả cho thấy nhóm dùng glucomannan giảm trung bình 4,3 kg/người cao hơn so với nhóm dùng giả dược (2,7 kg)

-  Nghiên cứu mù đôi, có đối chứng, ngẫu nhiên của Birketvedt và cộng sự (2005) trên 52 người béo phì trong thời gian 5 tuần, tuân theo chế độ ăn cung cấp 1200 kcal/ngày. Nhóm dùng glucomannan uống 1,24g glucomannan mỗi ngày với 250 ml nước, trước bữa ăn 15 phút. Kết quả: nhóm glucomannan giảm trung bình 3,8 kg, nhóm đối chứng giảm 2,5 kg.

-  Nghiên cứu của Vita và cộng sự (1992) có 50 người béo phì tham gia, tuân theo chế độ ăn cung cấp 1000 kcal/ngày (nữ) và 1300 kcal/ngày (nam). Nhóm thử nghiệm uống 4 g glucomannan mỗi ngày, chia làm 3 lần, với 300 ml nước trước mỗi bữa ăn trong vòng 3 tháng. Kết quả: nhóm dùng glucomannan giảm 25% trọng lượng ban đầu, cao hơn so với nhóm đối chứng (20%).

-  Nghiên cứu mù đôi, có đối chứng, ngẫu nhiên của Vido và cộng sự (1993) ở 60 trẻ béo phì dưới 15 tuổi, nhóm thử nghiệm dùng 2g glucomannan mỗi ngày, chia làm 2 lần, với 2 ly nước, uống trước bữa ăn 1 tiếng đồng hồ trong 2 tháng. Kết quả cho thấy tỷ lệ trẻ em béo phì giảm so với thời điểm bắt đầu thử nghiệm.

Ban hội thẩm của Ủy ban An toàn thực phẩm châu Âu (ESFAghi nhận glucomannan là chất xơ hòa tan sẽ tạo thành dạng gel có độ nhớt cao ở dạ dày khi gặp nước, tăng thể tích dẫn đến quá trình làm trống dạ dày chậm hơn, khiến no lâu hơn, qua đó giảm năng lượng hấp thu (Keithley và Swanson, 2005).

Sau khi xem xét các kết quả thử nghiệm khoa học, Ban hội thẩm kết luận mối liên hệ giữa việc sử dụng glucomannan nhằm mục đích thực hiện chế độ ăn ít năng lượng và giảm cân được xác lập.

European Food Safety Authority (EFSA), Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to konjac mannan (glucomannan) and reduction of body weight. EFSA Journal; 8 (2010), 1-27