Bước 1- Buộc tóc đuôi ngựa, chia thành 2 phần đều nhau


Bước 2 - Lấy 1 đoạn tóc nhỏ ở bên dưới, tính từ bên phải


Bước 3 - Để lọn tóc nhỏ vào giữa


Bước 4 - Gộp đoạn tóc nhỏ đó vào phần tóc phía bên trái và giữ chặt


Bước 5 - Làm tương tự cho phần tóc phía bên trái, từ bước 2 đến bước 4


Bước 6 - Dùng tay giữ 2 bên tóc tết như hướng dẫn


Bước 7 - Tết tương tự cho đến hết, giữ tóc sao cho thật chặt


Bước 8 - Tết xong, dùng chun buộc lại


Bước 9 - Dùng tay kéo nhẹ phần tóc đã tết để tăng độ rộng cho bản tóc tết

 

Theo Glamour