Với một chút biến tấu so với kiểu tết tóc thông thường, bạn có thể tạo được một kiểu tóc hoàn toàn mới giúp bạn nổi bật hơn và tươi mới hơn trong mùa hè này.