(Womega)-Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người lớn tuổi có nhiều quan hệ xã hội có thể sống lâu hơn những người sống tách biệt.

Trong khi rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa cô đơn và cách sống tách biệt với nguy cơ tử vong tăng cao thì trong nghiên cứu mới này, các nhà nghiên cứu cho biết bản thân sự cô đơn không phải là vấn đề. 

Vậy điều khác biệt là gì? Theo giáo sư Andrew Steptoe của đại học London, Anh,  “cô đơn” chủ yếu liên quan đến khía cạnh tình cảm, cảm xúc trong khi “sống tách biệt với xã hội” nghĩa là hạn chế hoặc không có liên lạc với bạn bè, gia đình, hạn chế hoặc không tham gia câu lạc bộ, các môn thể thao.

Vì có nhiều sự chồng chéo giữa định nghĩa về “cơ đơn” và “tách biệt xã hôi” nên Steptoe và các đồng nghiệp đã muốn tìm hiểu xem điều gì ảnh hưởng rõ nét đến tỷ lệ tử vong tăng lên. 

Steptoe đã sử dụng dữ liệu từ một nghiên cứu lớn về những người lớn tuổi ở Anh (từ 50 trở lên), gọi là nghiên cứu chiều dọc về lão hóa của Anh (English Longitudinal Study of Aging). Steptoe cho biết, họ không tìm thấy liên kết đáng kể nào giữa nguy cơ tử vong tăng cao và cô đơn. Nhưng khi tiến hành phân tích thống kê, những đồng nghiệp của Steptoe đã phát hiện ra rằng “Sống tách biệt với xã hội  thực sự liên quan đến nguy cơ tử vong tăng cao”

Rõ ràng thực tế cho thấy những cá nhân tham gia các hoạt động xã hội, có nhiều quan hệ với người khác sẽ có nhiều hơn khả năng sống sót qua những hoàn cảnh khó khăn. Steptoe cũng đưa ra những dẫn chứng, ví như “những người có nhiều quan hệ xã hội sẽ nhận được từ bạn bè những khuyến khích nên hay không nên làm điều gì, hoặc trong khi đau ốm sẽ có người giúp đưa thuốc hoặc giúp đưa đến bác sỹ hoặc những việc đại loại như vậy; những việc như thế này không liên quan gì đến khía cạnh cảm xúc nhưng là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong”. 

Steptoe cho biết những nghiên cứu tương tự của ông ở Anh đang được tiến hành ở nhiều nơi trên thế giới, nơi mà mô hình xã hội truyền thống đang thay đổi. “Ở các nước đang phát triển, những người ở nông thôn đang di cư ra thành phố lớn, nơi có nhiều hơn những tương tác giữa các thành viên trong xã hội. Người trẻ cũng di cư nhiều hơn, ở nông thôn chỉ còn những người già và điều này làm thay đổi đáng kể các mối liên hệ trong xã hội”

Các nghiên cứu của Steptoe và các đồng nghiệp về ảnh hưởng của cách sống tách biệt xã hội và nguy cơ tử vong cao hơn ở những người cao tuổi được công bố trực tuyến trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, Anh.

Hương Phạm

(Theo Voanews)

 

Tham gia hoạt động tình nguyện giúp tim mạch khỏe hơn
Mối quan hệ giữa việc thay đổi chế độ ăn uống và huyết áp