Bước 1: Kiểu tóc này được làm với tóc xoăn. Nếu bạn làm xoăn giả, hãy nhớ tạo những lọn xoăn to

Bước 2: Kẹp và hất ngược phần tóc phía trước lên. Búi rối cho tóc ở ngay sau gáy.

Bước 3: Lấy 1 đoạn tóc từ phần tóc phía trước, cuốn lại nhưng để lỏng tay.

Bước 4: Kẹp đoạn tóc vừa cuốn vào búi tóc.

Bước 5: Lặp lại bước 4, thực hiện lần lượt cho từng bên đến khi bạn không còn tóc để lấy thêm.

Bước 6:  Dùng lược chải từ sau cho phần tóc mái phía trước để tạo độ phồng

Bước 7: Bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách:

- Xoắn và kẹp phần tóc đó vào búi tóc

- Chia thành những lọn tóc nhỏ ở 2 bên để ôm lấy khuôn mặt.

 

Theo Pinterest

Tóc tết bện thừng xinh tươi: http://depkhoenews.com/tin-tuc/toc-tet-ben-thung-cho-toc-ngan.html